Vermeldungen

Title Download
Bože słužby / Gottesdienste 12.08. – 19.08.2018
  1 files      60 downloads
Download
Wozjewjenja 12.08.2018
  1 files      50 downloads
Download
Vermeldungen 12.08.2018
  1 files      33 downloads
Download
Ministrantski plan w Radworju 08.07.-23.09.2018
  1 files      45 downloads
Download
Ministrantski plan w Zdźěri 13.05.-09.09.2018
  1 files      29 downloads
Download
Katólski serbski dźěćacy dom Alojs Andricki w Radworju, kotryž je w nošerstwje katólskeje wosady Marije kralowny róžowca, pyta nowu nawodnicu / noweho nawodu
  1 files      102 downloads
Download
Lětni plan swójbneho kružka 2018
  1 files      153 downloads
Download