Vermeldungen

Title Download
Bože słužby / Gottesdienste 17.06.-24.06.2018
  1 files      13 downloads
Download
Wozjewjenja 17.06.2018
  1 files      41 downloads
Download
Vermeldungen 17.06.2018
  1 files      32 downloads
Download
Minstrantski plan w Radworju 10.06.-02.07.2018
  1 files      21 downloads
Download
Ministrantski plan w Zdźěri 13.05.-09.09.2018
  1 files      24 downloads
Download
Katólski serbski dźěćacy dom Alojs Andricki w Radworju, kotryž je w nošerstwje katólskeje wosady Marije kralowny róžowca, pyta nowu nawodnicu / noweho nawodu
  1 files      73 downloads
Download
Lětni plan swójbneho kružka 2018
  1 files      129 downloads
Download